E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2018.10.19.]

Baross-ház Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság "végelszámolás alatt"

Cégjegyzékszám: 01-09-690542

Cégközlöny 2017-12-15 00:00:00
2017-12-15 00:00:00
Kényszertörlési eljárások